MEDIATION

WAT IS MEDIATION?

Jaap Spigt Advocatuur beoefent ook mediation:

Een mediator is een onafhankelijke, onpartijdige, deskundige die helpt bij het oplossen van een conflict.

Mediation heeft als doel om conflicten tussen partijen op te lossen onder leiding van een onafhankelijke mediator. Dat kan op jouw initiatief, maar ook na doorverwijzing door een rechter of een officier van justitie in een al lopende procedure.

Een mediator neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt zeker geen beslissingen. Als mediator zorg ik ervoor dat jij en je conflictpartner(s) samen tot een oplossing komen. De mediator begeleidt partijen tot het komen van een oplossing en legt de gemaakte afspraken vast op een juridisch verantwoorde wijze. Deelname aan mediation vereist een actieve houding en de wil om er samen uit te komen. Je voorkomt hiermee dat een rechter, die jouw situatie niet goed kent, een beslissing moet nemen. Je houdt zelf de regie en de mediator waarborgt een veilige, open gesprekssetting met aandacht voor de belangen van beide partijen.

De ervaring leert dat mediation kan leiden tot herstel van vertrouwen, rust en goede, duidelijke afspraken met een lange houdbaarheidsduur.

Voordeel van een mediationtraject is dat de mediators, naast het op goede en verantwoorde wijze leiden van de mediationgesprekken, ook zelf in staat zijn de gemaakte afspraken op een juridisch gedegen wijze vast te leggen in een convenant of vaststellingsovereenkomst om deze stukken daarna zelf bij de rechter te laten bekrachtigen.

In strafzaken vindt er een terugkoppeling plaats naar de officier van justitie of de rechter die de zaak naar mediation heeft verwezen.

De aanpak van een conflict middels mediation betekent een snellere, goedkopere en vaak een meer bevredigende wijze van conflictoplossing.

Het voordeel van mediation in een strafzaak is onder meer dat zowel slachtoffer als de verdachte meer aandacht krijgen voor hun positie: wat heeft het voorval voor mij betekend en wat betekent het nu nog, heb ik er baat bij dat iemand voor de rechter moet verschijnen of heb ik liever dat de verdachte zijn verantwoordelijkheid neemt, excuses aanbiedt en schade vergoedt. Mediation kan ook positieve gevolgen hebben voor de afgifte van een verklaring omtrent gedrag en sowieso voor de strafrechtelijke documentatie.

Talloze onderzoeken hebben uitgewezen dat mediation een vaak veel meer bevredigende oplossing biedt dan de gang naar de (straf)rechter.

Jaap Spigt is sinds 2002 (strafrecht)mediator en heeft sindsdien talloze zaken begeleid die uiteindelijk positief zijn afgesloten.

Neem contact op