STRAFRECHT ADVOCAAT

RECHTSGEBIEDEN

Ik ben gespecialiseerd in de bijstand van cliënten, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Mijn advies is, indien jij in contact bent geweest met politie en / of justitie, en (al dan niet) als verdachte bent aangemerkt in een strafzaak, om direct contact op te nemen. Het raadplegen van een advocaat in een vroeg stadium is niet verplicht, maar voor eventuele toekomstige bijstand is het verstandig om direct informatie in te winnen bij een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Wat valt er onder andere onder het strafrecht? Jij bent bijvoorbeeld verdachte of aangever van een strafbaar feit. Je kunt hierbij denken aan:

 • (winkel)diefstal / verduistering
 • diefstal met geweld / overvallen
 • vermogensdelicten / fraude
 • ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel
 • drugs / hennepkwekerijen
 • gewelds- en levensdelicten
 • vernieling
 • zedendelicten
 • stalking
 • bedreiging
 • huiselijk geweld
 • wet wapens en munitie
 • vuurwerk gerelateerde misdrijven
 • alcoholovertredingen
 • invordering/inname rijbewijs
 • snelheidsovertredingen

Internationaal strafrecht

In aanraking gekomen met justitie in het buitenland?

Ik bied diensten aan op het gebied van internationaal strafrecht. Indien jij of een familielid in aanraking is gekomen met politie en/of justitie in het buitenland, dan adviseer ik je om contact met mij op te nemen. Dit kan noodzakelijk zijn geweest tijdens een zakelijke reis, maar ook op vakantie kun jij in contact zijn gekomen met politie en justitie. Het kan ook zijn dat een familielid of vriend in het buitenland is gearresteerd en aldaar in de gevangenis verblijft. Mijn rechtsbijstand vindt onder meer plaats in de volgende situaties:

 • aanrijding / verkeersongeluk buitenland
 • geweldsdelicten buitenland
 • drugdelicten buitenland
 • vermogensdelicten / fraude buitenland

Ik wijs je er op dat de rechtsgang in het buitenland een andere is dan in Nederland. Politie en justitie gaan vaak anders te werk. Ik werk samen met gespecialiseerde strafadvocaten in het buitenland. Indien jij te maken hebt gehad met politie en/of justitie buiten Nederland, dan adviseer ik je om een kennismakingsgesprek aan te vragen.

WAT WIJ DOEN

Wat doet een strafrechtadvocaat van Jaap Spigt Advocatuur?

Vanaf het eerste contact ben ik jouw vertrouwenspersoon. Ik heb een beroepsgeheim, dat houdt in dat de gesprekken tussen jou en mij vertrouwelijk zijn. Ik behartigt alleen jouw belangen en informeer je over jouw rechten en plichten in jouw strafzaak. Ik ben op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en zal deze toepassen op jouw strafdossier. Het is dan ook belangrijk dat ik al direct vanaf het begin wordt betrokken bij jouw strafproces. Op deze manier kan ik je optimaal adviseren over jouw rechten en plichten als verdachte of als getuige.

Het Openbaar Ministerie mag je sinds 1 februari 2008 voor een aantal, veel voorkomende strafbare feiten, zelf straffen opleggen: een strafbeschikking. Als jij het niet eens bent met de strafbeschikking kun jij bezwaar maken door verzet in te stellen bij de Rechtbank. Ik kan je hierin optimaal adviseren en je ter zitting bijstaan wanneer de strafrechter jouw zaak in zijn geheel opnieuw zal beoordelen.

BEL ONS DIRECT

Contact met politie of justitie? Direct advocaat bellen!

Indien jij in contact komt met politie of justitie of daarvoor door hen wordt uitgenodigd, dan adviseer ik je contact met mij op te nemen. Samen met jou wordt jouw dossier doorgenomen en wordt jij gewezen op jouw rechten en plichten.

MISDRIJF

Ben jij slachtoffer van een misdrijf?

Ook als slachtoffer/benadeelde partij van een misdrijf kunt jij een beroep doen op Jaap Spigt. Ik zal je rechtsbijstand verlenen vóór, maar ook tijdens de terechtzitting. 

Rijbewijs kwijt?

Als je je rijbewijs kwijt bent

Regelmatig word ik benaderd door cliënten die te hard hebben gereden of met te veel alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten. Vaak is dan hun rijbewijs ingevorderd.

Meestal loont het de moeite om dan een klaagschrift in te dienen, zodat de rechter het rijbewijs eerder terug kan geven.

Neem contact op