Balie Jaap Spigt

KANTOORADRES

  • Canaalstaete Business Center
    Kanaalweg 33,
    2903 LR Capelle aan den IJssel

AFSPRAAK MAKEN?

Of mail info@jaapspigtadvocatuur.nl

  • +31 10 2681564

Kamer van Koophandel

Jaap Spigt Advocatuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 24451764.

Beroepsaansprakelijkheid

Jaap Spigt Advocatuur beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de eisen gesteld in de verordening op de beroepsaansprakelijkheid.

Wet- en regelgeving

Jaap Spigt Advocatuur is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten; in die hoedanigheid zijn de Advocatenwet, de gedragsregels en verordeningen zoals deze vermeld zijn op de website van toepassing.

rechtsgebiedenregister

Mr. Jaap Spigt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten, strafrecht als rechtsgebied geregistreerd.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied. (Artikel 35b, eerste lid van de regeling op de advocatuur. www.advocatenorde.nl).

Tarieven

Tarief: € 225,- per uur exclusief 21% BTW. Het kantoor rekent geen kantoorkosten. Naast het uurtarief worden ook eventueel bijkomende kosten in rekening gebracht, zoals griffierechten, overige verschotten, kosten voor inschakelen van experts etc. Indien er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging wordt afgegeven kan er sprake zijn van een eigen bijdrage, peiljaarverlegging en een resultaatsbeoordeling achteraf. Indien het norminkomen (achteraf) te hoog blijkt te zijn kunnen de kosten voor rechtsbijstand alsnog in rekening worden gebracht.

Klachten en geschillen

Klachten tegen één (of meer) advocaten aangesloten bij Jaap Spigt Advocatuur kunnen worden ingediend bij de behandelend advocaat. Mocht de afhandeling van de klacht niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan de klacht worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Rotterdam, Postbus 1507, 3007 BM Rotterdam (Westblaak 180, 3012 KN Rotterdam), telefoonnummer 010 -217200 of via de website.

disclaimer

Ons kantoor neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het geven van juiste en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Je kan daarom aan de op deze website gegeven informatie van ons kantoor geen rechten ontlenen. Ons kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of oudere informatie. Op een aantal plekken op deze website kan worden doorgelinkt naar websites van andere kantoren, instellingen of organisaties. Ons kantoor is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt gegeven op de websites waarnaar kan worden doorgelinkt. Jaap Spigt Advocatuur beschikt niet over een derdengeldrekening. Mocht bijvoorbeeld een betaling van de Overheid in verband met schadeloosstelling plaatsvinden, dan wordt deze vergoeding rechtstreeks op de rekening van cliënt gestort

Neem contact op